NESEHNUTÍ
úterý 16.07. 2024 24,1°C
Vliv na zdraví: PM10 PM 2,5 O3 NO2 SO2 Benzo[a]pyren CO
Můžu dýchat v Brně?
Podle Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Brno je zhoršenou kvalitou ovzduší postiženo více než 200 000 obyvatel Brna. Znečištění ovzduší přitom zkracuje každému člověku v Česku život o více než deset měsíců. Za špatný stav ovzduší v Brně nejvíce může intenzivní automobilová doprava, dlouhodobá snaha vytvořit z Brna celostátní dopravní křižovatku a přístup transitní dopravy do centra. Plány, jak kvalitu ovzduší ve městě zlepšit, má radnice v řadě dokumentů, ale navržená opatření se nerealizují nebo nepřinášejí efekt.

Znečištěním nejvíce trpí lidé ve většině městských částí, v okrajových oblastech (nikoliv však na jihu) je situace o poznání lepši. Brno neplní imisní limity pro polétavý prach (PM10 a PM2,5), oxid dusičitý (NO2) a benz(a)pyren (B(a)P), přičemž všechny tyto škodliviny úzce souvisí se spalováním v motorech, případně lokálních topeništích.
Co můžu udělat hned?
Kvalitu ovzduší utváří svou činností každý, proto můžeme brněnskou situaci začít zlepšovat sami u sebe - a to vlastním chováním v oblasti cestování po městě, při ochraně zeleně, péčí o zahrádku i o sebe nebo třeba výběrem nového bydliště. Než se situace v Brně zlepší, zvažte, jak ochránit zdraví vaše i celé rodiny. Možností je mnoho - nabízíme vám několik tipů, které můžete využívat každý den. Nápady rádi rozšíříme o vaše podněty a zkušenosti - dejte nám vědět, jak o znečištění ovzduší hovoříte se svými blízkými a jak se chráníte.

Pohyb po městě
Pálení a spalování
Zeleň ve městě
Péče o sebe
Bydlení a práce
Jak se můžu zapojit dlouhodobě?
Kvalita ovzduší se nezlepší ze dne na den, protože souvisí s řadou oblastí - s dopravou, urbanismem, strategickým a územním plánováním, péčí o zeleň, informovaností veřejnosti či se zdravotnictvím. Každý se však může podílet na tom, kam se bude Brno v následujících letech ubírat. A to prostřednictvím účasti na plánování a rozhodování - od konkrétních staveb po strategické dokumenty.

Řekněte ve svém okolí, že Brno potřebuje čisté ovzduší - zapojte se do tvorby strategických dokumentů města, které stanoví, kde, kam a čím se bude jezdit. Sledujte, co se děje s územním plánem. Výstavba objektů indukujících dopravu může vaše okolí výrazně zatížit imisemi. Sledujte přípravu Strategie pro Brno - dokumentu, který řekne, jak má Brno vypadat v roce 2030. Podporujte cyklodopravu, nebo se přidejte k organizacím a spolkům, které se cyklistické nebo pěší bezbariérové dopravě věnují. Reportujte bezohledné řidiče prostřednictvím fotografií na Macho Parking.
Použité zdroje Metodika výpočtu O aplikaci


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.